ONBEGRIJPELIJK, de ministers zetten CO2 opslag door

Onbegrijpelijk. Dat is de reactie van de CDA-fractie Barendrecht op het groene licht voor de opslag van CO2 in Barendrecht. Op de website van het ministerie van VROM is op 18 november 2009 de brief te lezen, op grond waarvan de ministers tot hun ja CO2 opslag in Barendrecht komen.

De CDA-fractie blijft van mening dat de veiligheid nog niet voldoende is onderzocht. 

Morgen (19 november 2009)  vindt er een Algemeen Overleg van de Tweede Kamer plaats. Daarin wordt de brief van de ministers besproken.  Een Barendrechtse delegatie zal daar aanwezig zijn.

Wij hebben zojuist nogmaals een dringend beroep gedaan op de CDA-Tweede Kamerfractie nog eens goed te kijken waarom de CDA-Statenfractie en waarom de CDA-fractie in Barendrecht nee zeggen tegen de opslag van CO2 in Barendrecht. 

 

Met spanning wachten we het debat morgen in de Tweede Kamer af.

In ieder geval zal de gemeente geen medewerkingen verlenen aan vergunningen en bestemmingsplannen. Bovendien zal de gemeente een gerechtelijke procedure starten zodra het Rijk zijn doorzettingsmacht ten behoeve van dit project gebruikt. 

Lees ook het persbericht van de gemeente Barendrecht dat volledig door de CDA-fractie Barendrecht wordt onderschreven. : Kabinet blind voor zorg inwoners Barendrecht, hoop gevestigd op Tweede Kamer. U kunt dit persbericht hier downloaden. 

Meer info op www.cdabarendrecht.nl/CO2