Provinciale Staten tegen CO2 opslag in Barendrecht

De Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben zich op 11 november 2009 definitief uitgesproken.  Zij roepen de ministers van VROM en EZ op Barendrecht niet aan te wijzen als locatie van ondergrondse opslag van CO2. Lees het persbericht van de CDA-fractie Zuid-Holland in dit artikel.