zwembadlocatie

Ontwerpen zwembadlocatie

Op 13 maart 2007 is er tijdens de oriënterende vergadering van de commissie Ruimte uitgebreid aandacht geweest voor de nieuw te bouwen woningen op de Zwembadlocatie, in de buurt van het station.  

De bedoeling is dat er op de plek van het vroegere zwembad Het Keerpunt, de afgelopen periode in gebruik geweest als parkeerplaats voor treinreizigers, 110 woningen worden gebouwd voor de doelgroepen starters, jongeren en ouderen.

zwembadlocatie

De voormalige zwembadlocatie nabij het NS-Station Barendrecht.

Er werd aan het begin van de bijeenkomst, met heel veel Barendrechters op de publieke tribune, ingesproken door de heer Dr. Ed Heule, die namens een groep bewoners een aantal kritische kanttekeningen zette bij het project. Met name vroeg hij aandacht voor het behoud van het karakter van de wijk, waarbij hoogbouw verstorend zou kunnen werken in dit woongebied.

Door een vijftal aannemers/projectontwikkelaars werd een presentatie gegeven over de mogelijkheden van het gebied en de ideeen die de aannemers hebben om het gebied verder in te vullen. De invulling was heel divers. Sommige plannen hadden maximaal drie woonlagen, andere ontwikkelaars hadden veel hogere gebouwen in petto voor de toehoorders. De meeste plannen bevatten behoorlijk wat water in het gebied, ondanks het hoge aantal woningen op een relatief beperkt gebied. Andere ontwikkelaars hadden het oude bassin van het zwembad nog een plaats gegeven in de bebouwing. 

Op 3 april 2007 staat het onderwerp op de agenda voor de reguliere vergadering van de commissie Ruimte, en is er ook alle ruimte voor insprekers om hun zegje te doen over de plannen.