dorpsstraat1

Op weg naar een nieuw Barendrechts centrum

Op 11 oktober 2006  werd in het Gemeentehuis een bijeenkomst georganiseerd, waarin aan de bewoners van Barendrecht een aantal zaken werden voorgelegd met betrekking tot de mogelijke ontwikkelingen op het gebied van woningbouw in Barendrecht-Centrum.

dorpsstraat1Over die bijeenkomst kunt u van alles lezen op http://www.barendrecht.nl/.
We zitten nog aan het begin van het proces, met op alle fronten mogelijkheden van invloed en inspraak door betrokkenen.

Enkele dingen zijn voor de CDA-fractie wel helder.

Allereerst dat we een van de laatste stukjes Oud-Barendrecht, het oude dorpscentrum rond de Dorpskerk, in ere moeten houden. Daar moet alleen gebouwd en opgeknapt worden in de sfeer zoals die er nu heerst en moet nagedacht worden over oplossingen van de verkeers- en parkeerproblemen die er nu zijn.

Verder is wel duidelijk dat er een grote behoefte is aan woningen in het centrum van Barendrecht voor met name voor ouderen en jongeren. Willen we in die behoefte kunnen voorzien dan zullen er toch wel een paar ingrijpende dingen moeten gaan gebeuren. De verschillende alternatieven werden op 11 oktober  tijdens presentaties van ondermeer de Gemeente en van Patrimonium naast elkaar gezet.

In een aantal stappen zal mede aan de hand van deze informatie het komend jaar besluitvorming plaatsvinden.

Dat er ingrijpende veranderingen zullen komen in het centrum, daar kunnen we wel van uit gaan. Een van de zaken die daarbij spelen is in hoeverre we "in de hoogte" zullen gaan bouwen. De coalitiepartijen hebben aangegeven dat onder voorwaarden en passend in de omgeving tot zes woonlagen kan worden gebouwd. De CDA fractie is er van overtuigd dat er op een aantal plekken zo hoog zal worden moeten gebouwd om betaalbare woningen te kunnen realiseren, maar zal er ook voor waken dat dat niet gebeurt op plekken waar dat absoluut niet past in de omgeving. dorpsstraat2

U heeft verschillende mogelijkheden om uw mening te geven, de eerste keer op 14 november 2006,, tijdens de vergadering van de Commissie Grondgebied. Maar het kan ook "simpeler": u kunt de CDA raadsleden ook gewoon aanspreken of mailen en uw mening geven over wat er in het centrum van Barendrecht (niet) moet gebeuren. De hele fractie is daarop aanspreekbaar, de "specialisten" van de fractie die over dit onderwerp het woord voeren en alle vergaderingen van de commissie Grondgebied  bijwonen, dat zijn Leo van Gelder en ondergetekende.

Wij horen of lezen graag

Het oude dorpscentrum moet in ere gehouden worden

Woordvoerder centrumontwikkeling,