wmo

Zorg over invoering WMO

De CDA-fractie maakt zich zorgen over de onzekerheid, die er nu bij de Barendrechters, die huishoudelijke hulp ontvangen en hun hulpen, is ontstaan.

Op 25 september 2006 heeft de raad de verordening voorzieningen WMO aangenomen.

Vlak voor die vergadering waren een viertal zorgaanbieders geselecteerd, die de huishoudelijke hulp in Barendrecht gaan verzorgen. Op dat moment was nog niet duidelijk of de niet-geselecteerden in beroep zouden gaan. Signalen, dat dit werd verwacht,  kregen wij die raadsvergadering ook niet van de wethouder. Nu blijkt echter wel dat er een bezwaarprocedure is gestart. De CDA-fractie vraagt in de eerste termijn van haar algemene beschouwingen of  het geplande voorlichtingstraject nu in het  gedrang komt. Ook vragen wij het college een beroep te doen op de nieuwe thuiszorginstellingen om ontslagen personeel in dienst te nemen. Het zou natuurlijk nog beter zijn als mensen hun vertrouwde hulp kunnen houden.

wmoOok een punt van discussie is het Persoonsgebonden Budget (PGB). Tijdens de raadsvergadering van september heeft een raadsmeerderheid (ook de CDA-fractie) een motie voor 100 % PGB (t.o.v. de natura voorziening) niet gesteund. Wij kregen tijdens de raadsvergadering van september de indruk, dat het slechts om weinig mensen ging, die mogelijk een beroep op een 100 % voorziening zouden gaan doen. We hebben de wethouder meegegeven in die gevallen maatwerk te leveren. Ook hoorden we tijdens die vergadering dat in de huidige situatie (ook 75 %) veel mensen geld overhielden, dat vervolgens weer teruggestort werd. Wij vragen het college ook of zij bij de behandeling van de voorjaarsnota in juni 2007 al meer zicht heeft hoe een 75 % PGB voor huishoudelijke hulp in de praktijk uitwerkt.

  

De vertrouwde huishoudelijk hulp doet meer dan alleen "poetsen".  Ze geeft vaak ook gezelligheid en raad.

Wij wachten het antwoord van het college op onze vragen af, maar zullen ook de vinger aan de pols houden in de commissie Samenlevingszaken. Wethouder van Deursen heeft de raad toegezegd de commissie Samenlevingszaken maandelijks op de hoogte te houden van de ontwikkeling bij de invoering van de WMO.

Het uitgangspunt van het CDA blijft : "iedere Barendrechter heeft recht op die zorg, die hij of zij nodig heeft". 

Zijn er zaken op WMO-gebied, waarvan u vindt dat de CDA-fractie die moet weten, laat ze ons dan vooral weten!

Woordvoerder WMO,