burgemeester_van_de_wouw.jpg

Oud-burgemeester M. Th. van de Wouw overleden

Op maandag 23 maart 2009 overleed oud-burgemeester van de Wouw. Burgemeester van Barendrecht van 1989 tot 2005. Na zijn pensionering werd hij waarnemend burgemeester in Ouderkerk. Een functie die hij tot zijn dood bekleedde.  Kees Silvis, wethouder onder burgemeester van de Wouw, blikt terug op de periode, dat de heer van de Wouw burgemeester van Barendrecht was.

Mijn eerste ontmoeting met burgemeester van de Wouw vond plaats in het Hilton hotel waar de vertrouwenscommissie de sollicitanten ontving voor de vacature die was ontstaan na het overlijden van burgemeester van de Brink. De laatste ontmoeting was op 13 maart 2009 op een bijeenkomst van bijna alle collegeleden, secretaris en secretaresses uit zijn actieve bestuurlijke periode in Barendrecht. Een initiatief van de oud-wethouders Dirk Vermaat en Klaas Orsel. Het werd een gedenkwaardige avond. Toen was al duidelijk dat het levenseinde naderde. De slokdarmkanker was niet te stoppen.

burgemeester_van_de_wouw.jpgBurgemeester van de Wouw kreeg zijn ‘bestuurlijke opleiding’ in Zoetermeer als raadslid en wethouder van 1970-1976 en werd burgemeester in Voorhout van 1976-1989. Zoetermeer bouwde in zijn periode ongeveer 1500 woningen per jaar en ook gedurende zijn periode in Voorhout groeide deze gemeente fors. Bij zijn installatie in Barendrecht kreeg hij het etiket ‘bouwpastoor’ opgeplakt.

Burgemeester van de Wouw was trots op zijn carrière die hem vanachter het PTT loket bracht tot burgemeester van een welvarende en sterk groeiende gemeente. Het vak leerde hij in korte tijd van zijn voorbeeld burgemeester J.W. Wegstapel uit Zoetermeer. Zijn fractievoorzitter in die tijd was CDA coryfee Hannie van Leeuwen.

Met burgemeester van de Wouw kreeg Barendrecht een ervaren bestuurder van katholieke huize. Dat laatste was een bijzonderheid omdat zijn voorgangers vanuit de protestantse hoek kwamen. In de raad werd in die dagen genoteerd dat aan de traditionele ‘confessionele meerderheid’ een einde was gekomen.

De al langer lopende discussie over de potentiële groei van Barendrecht werd in de beginjaren 90 beslecht. Barendrecht zou de overloop uit Rotterdam en regio op moeten vangen. Bouwscenario’s werden geschreven. Op initiatief van Van de Wouw werden ‘keldersessies’ georganiseerd. Besloten bijeenkomsten met raad, college en haar adviseurs in de kantine van het gemeentehuis om de vraagstukken te verkennen en oplossingsrichtingen te bespreken.

Opvallend is het dat Barendrecht in een periode met zoveel grootschalige projecten als de Betuwe/HSL-route en de Vinex opgave (bouwopgave van 10.000 woningen) politiek ‘rustig’ bleef. Geen one-issue partijen, geen lokale partij, wel actieve initiatiefrijke bewoners-actie-groepen.

Burgemeester van de Wouw was een doortastende bestuurder. Hij genoot van zijn onafhankelijke positie. In onderhandelingen met projectontwikkelaars of bedrijven toonde hij zich een prima onderhandelaar. Gericht op resultaat. Zijn goede contacten met de provinciale bestuurders kwamen daarbij ook goed van pas. Een voorbeeld daarvan is het binnenhalen van IKEA. Hij hield van de informele contacten die ontstonden en liet zich graag uitnodigen voor een voetbalavond, vooral als ‘zijn’ PSV speelde.

De portefeuille economische zaken en later daarbij de portefeuille onderwijs vroegen van hem ook de nodige daadkracht. In de ontwikkeling van de bedrijfsterreinen Bijdorp, Cornelisland en de Vaanparken had hij een grote hand. Met de oprichting van het OBB (het ontwikkelingsbedrijf Barendrecht) werd een efficiënte organisatie neergezet en een goed vestigingsklimaat geschapen voor bedrijven. Op onderwijsgebied was de realisering van de vestiging van het Walburg-college éénn van de verdiensten van Van de Wouw.

Met de komst van Cock en Thieu van de Wouw als burgemeestersechtpaar en Barendrecht veranderde nog iets. Cock trok haar eigen plan en koos niet voor de traditionele invulling van de rol van ‘de vrouw van de burgemeester’.

In de eerste jaren op de tennisbaan en later op de golfbaan was het echtpaar van de Wouw regelmatig te vinden.  Het gerucht ging dat de keuze voor de golfsport, die voor beide nieuw was, kwam omdat Thieu op de tennisbaan maar niet van Cock kon winnen. Hij was een slecht verliezer.

Barendrecht had al afscheid genomen van de bestuurder van de Wouw. Nu moet zij ook afscheid nemen van de mens van de Wouw. Nog net voor zijn overlijden is besloten om de trouwzaal in het gemeentehuis naar hem te vernoemen. Een eer- en dankbetoon aan dat wat hij voor Barendrecht heeft betekend.

Ik wens Cock, kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij het verwerken van het verlies van hun dierbare man, vader en opa.

C. Silvis
afdelingsvoorzitter CDA-Barendrecht

Uit het persbericht van de gemeente Barendrecht van 24 maart 2009:

Op vrijdag 27 maart wordt de heer van de Wouw in besloten kring gecremeerd. Vanaf dinsdag 24 maart tot en met 7 april  2009 kan het condoléanceregister in het gemeentehuis op de Binnenhof 1, getekend worden.

Dit kan ook op http://www.condoleance.nl/registers/register_11197.html