Agenda

Datum   Activiteit   Wie
01 september 2009

 

 Vaststelling voorlopig
 programma en daarna
 start reactie ronde
 Bestuur
 
30 september 2009

 Vaststellen:
 Concept programma
 Concept groslijst
 Campagne plan
 Bestuur

11 november 2009

 Op Algemene Leden
 Vergadering vaststellen:
 Verkiezingsprogramma
 Leden

09 december 2009  Op Algemene Leden 
 Vergadering vaststellen:
 Kieslijst 
 Leden

06 januari 2009  Vaststellen kieslijst  Bestuur
19 januari 2009  Indienen kieslijst bij 
 Hoofdstembureau 
 Bestuur
 jan-maart 2010  Campagnetijd!   Allen!
 03 maart 2010  Verkiezingen   U!