Parkeren nabij Havenhoofd

Tijdens van vragenkwartier van de Raadsvergadering van 15 december 2008 heeft Klaas Groenendijk namens de CDA-fractie vragen gesteld over het parkeren rondom het horecaplein/marktplein bij winkelcentrum Carnisse Veste.
Er heeft zich daar inmiddels een flink aantal horeca bedrijven gevestigd. Uit correspondentie en contacten met ondernemers blijkt dat er kritiek is op de gemeente. Restaurant Oasis heeft er een brief over gestuurd naar de gemeenteraad en we horen klachten van verschillende horecaondernemers

Die ondernemers hebben het niet makkelijk gehad door de diverse eerdere vertragingen bij de aanleg van de infrastructuur, met name die van het marktplein. Het is helder dat veel zaken niet door de gemeente kunnen worden beïnvloed en dat het de ondernemers zelf zijn die verantwoordelijk zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Maar de gemeente moet wel zorgen dat ze doet wat ondernemers logischerwijze mogen verwachten van de lokale overheid. Bovendien is een goedlopend horecaplein in Carnisselande belangrijk voor de leefbaarheid van Barendrecht.

Het blijkt dat een aantal voor de ondernemers belangrijke zaken nog steeds niet op orde te zijn. Dan gaat het vooral om het gebruik van de 64 openbare plekken in de parkeergarage onder het marktplein en het aanleggen van extra parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum. Die zijn ook nodig omdat er ook voor bewoners te weinig parkeerplaatsen zijn. Klaas Groenendijk heeft de wethouder ook gevraagd of een langere openstelling van de grote parkeerplaats bij het winkelcentrum een optie is. Deze gaat immers dicht na sluitingstijd van de winkels.

Wethouder Zuurbier heeft aangegeven dat hij zelf ook vindt dat het allemaal veel te lang duurt. Het gaat echter om gecompliceerde afspraken, waar veel partijen, ondermeer verschillende verenigingen van eigenaren, bij betrokken zijn. De wethouder hoopt in het begin van 2009 overeenstemming te bereiken over het parkeren in de garage onder het marktplein (64 plaatsen). Daarnaast gaat hij proberen de geplande aanleg van parkeerplaatsen rondom het winkelcentrum snel ter hand te nemen. Als het een en ander onverhoopt niet zou lukken dan gaat hij in onderhandeling met de eigenaar van het winkelcentrum om de grote parkeerplaats langer open te houden. Daar hangt volgens de wethouder wel een prijskaartje aan.

De CDA-fractie zal de voortgang van een en ander goed in de gaten houden en als nodig opnieuw het college tot mee actie aansporen.