Parkmanagement op Bijdorp

Vanaf volgend jaar, in 2012, zal er op het bedrijventerrein Bijdorp sprake zijn van Parkmanagement. Dat is geen nieuw fenomeen, maar wel bijzonder als het wordt ingevoerd op een bestaand bedrijventerrein, zoals hier het geval is.

De bedoeling is dat het gebied een kwaliteitsimpuls krijgt, dat er maatregelen worden genomen op het gebied van duurzaamheid. Denk daarbij aan zaken als veiligheid, uitstraling en collectieve voorzieningen voor personeel. De insteek is ook dat er voor de bedrijven kostenbesparingen ontstaan. Er komt een (parttime) parkmanager, die e.e.a. aanjaagt en coördineert.

De initiatiefnemers namens de bedrijven wilden heel graag en de gemeente Barendrecht was ook positief om een eerste proef starten. Iedereen tevreden en beginnen dus, zou je zeggen. Dat de gemeenteraad er dan toch nog iets over wil en moet zeggen komt omdat er ook een verordening moest worden aangenomen. Die verordening is nodig om er voor te zorgen dat iedereen ook meedoet. In dit soort situaties is er altijd een kans op zogenaamde free-riders. Bedrijven die niet meedoen en niet betalen, maar wel de voordelen genieten, en dat dus op kosten van andere bedrijven. In de raadscommissie was iedereen het er over eens dat de verordening Bedrijven Investerings Zone Bijdorp 2012-2014 moest worden vastgesteld. Met het vaststellen van de verordening kan de bijdrage van de ondernemers via de gemeentelijke belastingen worden geïnd. En zijn de samenwerkende ondernemers er dus nagenoeg zeker van dat het geld binnenkomt. Iedereen tevreden en dat is mooi. Over een paar jaar gaan we zien of de hooggespannen verwachtingen zijn uitgekomen. Dan kan worden nagedacht over verder uitrol op andere bedrijventerreinen.

Als er vragen zijn, laat maar weten!