Persbericht gemeente: Opzet CO2-avond gewijzigd

De opzet van de bijeenkomst met de ministers Cramer en Van der Hoeven over CO2-opslag op dinsdag 1 december 2009 om 20.00 uur in het Kruispunt in Barendrecht is gewijzigd.  Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er een buitengewone raadsvergadering zou plaatsvinden. Het was echter de wens van beide ministers in directer dialoog met de inwoners te gaan. Op hun dringende verzoek wordt het nu een bijeenkomst, waarbij inwoners de mogelijkheid krijgen direct vragen te stellen aan de bewindslieden. De gemeenteraad van Barendrecht heeft besloten in te stemmen met dit verzoek om ruimte te maken voor de burgers van Barendrecht.

Tijdens de bijeenkomst zullen de ministers hun besluit toelichten. Drie tot vier inwoners, die al eerder inspraken, geven hun visie op dit besluit, evenals gedeputeerde Van Heijningen en wethouder Simon Zuurbier.

De bijeenkomst wordt geleid door Dirk Louter, die ook al eerdere bijeenkomsten over dit onderwerp leidde.

Tot zover het persbericht van de gemeente Barendrecht.