Peter Luijendijk vice-fractievoorzitter CDA-fractie

Peter Luijendijk is met ingang van 29 maart 2012 de vice-fractievoorzitter van de CDA-fractie.

Hij neemt die taak over van Klaas Groenendijk. Klaas Groenendijk had het vice-fractievoorzitter tijdelijk op zich genomen na het vertrek uit Barendrecht van Martin van Hengel. Peter Luijendijk blijft secretaris van de fractie met Jilles van der Stoep als plaatsvervangend secretaris.