Peter Luijendijk zijn blik op Barendrecht

In de gemeentekrant, Blik op Barendrecht (als los katern te vinden in de Schakel) van 3 september 2009 een column van CDA-raadslid Peter Luijendijk. Heeft u zijn column gemist? Lees hem dan hier!

"Jij bent toch zeker wel tegen"

Laatst hebben we in de Schakel kunnen lezen dat er plannen zijn om de Brandweerkazerne te verplaatsen naar de Buitenlandse Baan tegenover de Baerne. Deze locatie ligt op ongeveer 150 meter van mijn woning.  

Prompt werd ik aangesproken door een aantal van mijn buren en straatgenoten met: "Jij zit toch in de raad en jij bent toch zeker tegen die kazerne?".

Dergelijke uitspraken zetten je als raadslid aan het denken: voor wiens belang moet ik eigenlijk opkomen?

Persoonlijk probeer ik dergelijke situaties zoveel mogelijk rationeel te benaderen. Op dit moment is de mogelijke nieuwe locatie een mooi stukje groenvoorziening. Maar hoe ziet het er straks uit als er een brandweerkazerne op gerealiseerd is? Een uitrit vlak bij de rotonde lijkt niet geheel zonder gevaar. Waar moeten de vrijwilligers bij een alarm hun auto parkeren? Je hebt als raadslid dan een rationele afweging te maken tussen voor- en nadelen van mogelijke alternatieven, waarbij je let op zaken als leefbaarheid, veiligheid en functionaliteit. Deze afweging moet nog gemaakt worden. 

Verder ben je spreekbuis voor alle inwoners van Barendrecht die verwachten dat je als raadslid opkomt voor hun specifieke belangen. Alleen de belangen van de bewoners van de Botter en Buitenlandse Baan zijn in bovengenoemde zaak wel anders dan die van bewoners uit bijvoorbeeld de wijk Nieuwland. Deze laatste groep vindt het alleen maar belangrijk dat bij een eventuele brand de brandweer zo snel mogelijk ter plaatse kan zijn.

Zo zijn er meer vraagstukken binnen onze gemeente waarvan bijna iedereen vindt dat het belangrijk is om een bepaalde voorziening te hebben, maar nee….  liever niet in de eigen achtertuin. Denk maar eens aan de vestiging van een eventueel Jongerencentrum aan de Voordijk. We vinden allemaal belangrijk dat die er komt. Maar omwonenden vrezen voor overlast!

Een ander voorbeeld: de ondergrondse afval inzameling. Velen zijn blij eindelijk eens af te zijn van die smerige zakken die dagenlang in de achtertuin liggen te stinken. Alleen, je zult je huis hebben naast of tegenover zo’n ondergronds verzamelpunt. Deze bewoners vrezen voor mogelijke overlast aan rommel en geluid.

Zo heb je als raadslid voortdurend te maken met het maken van een afweging tussen het opkomen voor het algemeen belang versus de specifieke belangen van bepaalde individuen. Rationeel blijven, is dan niet altijd even gemakkelijk. U als inwoner van Barendrecht mag van mij als raadslid verwachten dat ik altijd luister en open sta voor reële argumenten van ieder individu. Maar er komt altijd een moment dat ik die belangen moet afzetten tegenover de belangen van al die andere inwoners die mij niet persoonlijk hebben benaderd.

Zo probeer ik mijn steentje als raadslid bij te dragen aan het realiseren van een zo goed mogelijk samen- leven van burgers in onze gemeente: niet door "tegen" (veranderingen te zijn), maar vooral "voor" verbetering van onze samenleving te blijven stemmen. Dat vertrouwen mag u in mij stellen.