Proef zaterdagmiddagopening afvalaanbiedstation verlengd

Tijdens de raadsvergadering van 28 januari 2008 heeft het college de raad het voorstel gedaan om de openingstijd van het afvalaanbiedstation te verruimen op de zaterdagen van 12.30 uur tot 15.00 uur

Dit voorstel werd gedaan naar aanleiding van een proef die is gehouden gedurende de periode van april tot en met september 2007.
Aangezien het gemiddelde aantal aanbieders per zaterdag gedurende deze periode slechts met 13 is toegenomen (van 354 tot 367) en gerelateerd aan de extra kosten van 42.200 euro per jaar kon de CDA op dit moment niet akkoord gaan met het collegevoorstel.
Daarom is met succes, met de ondersteuning van de SGP/ChristenUnie, een amendement ingediend om de proefperiode te verlengen tot 31 december 2008. Het besluit over de verruiming van de openingstijd ( wel of niet doorgaan) moet worden genomen naar aanleiding van de resultaten die beschikbaar zijn over de periode tot en met september 2008. Dit kan dan worden besproken tijdens de behandeling van de begroting 2009.