Provinciale Staten unaniem tegen CO2-opslag in Barendrecht

De commissie Groen, Water en milieu van de provinciale staten is unaniem tegen de opslag van CO2 onder Barendrecht.  Dit is zojuist (4 november 2009) de uitslag van de beraadslagingen in de provincie.

De Provinciale Staten zijn voornemens dit kenbaar te maken aan de ministers.

Zodra hier meer informatie over is hoort u het.

Marian de Wild, CDA-statenlid in Zuid-Holland geeft aan dat: "in de veiligheidsrapporten gesproken over "beheersbare risico", adviezen en uitkomsten zijn gebaseerd op "dat wat we nu weten en zover onze kennis gaat, en we verwachten dat het niet". Wij vinden dat onvoldoende voor een CO2 opslag locatie onder een dicht bevolkt gebied/woonwijk zoals in Barendrecht.
Het RIVM rapport kan de omvang van de psychosomatische klachten niet in schatten maar zegt daarmee tegelijkertijd dat ze er zeker zullen zijn.
Deze uitkomst versterkt onze NEE"

Hoe nu verder?
Dit nee wil nog niet zeggen dat het CO2 niet opgeslagen wordt onder Barendrecht. Het definitieve besluit wordt genomen door de ministers. Zij kunnen zowel de provincie als de gemeente overrulen. Maar zowel signalen vanuit de Provinciale Staten als vanuit de gemeente negeren, signalen die gaan over veiligheid en de onvoldoende onderbouwing, die kunnen zij zou je zeggen niet zo maar naast zich neerleggen. Het gaat niet om een tijdelijke opslag, maar om een opslag voor de eeuwigdurende termijn. Een termijn die wij niet kunnen overzien.