Raad besluit 29 juni 2009 over CO2-opslag

De gemeenteraad van Barendrecht neemt op 29 juni 2009 een principe besluit over de opslag van CO2 in Barendrecht.  

Het besluit  dat aan de raad wordt voorgelegd is een negatief principebesluit te nemen over het initiatief van Shell om CO2 op te slaan in de ondergrond van Barendrecht.

Tijdens de commissie Ruimte van 8 juni 2009 hebben alle raadsfracties aangegeven in te stemmen met dit voorstel. Dat betekent een nee tegen de ondergrondse opslag van CO­2  in Barendrecht.

De stukken bij de raadsvergadering kunt u hier downloaden

Meer info ook op www.cdabarendrecht.nl/CO2