Raad maakt in november bezuinigingskeuzes

Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2009 heeft de gemeenteraad de voorjaarsnota 2009 besproken.In normale situaties geeft de gemeenteraad duidelijke kaders aan het college voor de op te stellen begroting. Dit jaar worden we redelijk onverwacht geconfronteerd met een miljoenen tekort van € 2,5 miljoen in 2010 tot ruim 4 miljoen in 2013 bij ongewijzigd beleid. Barendrecht is minder gezond dan wij een paar weken geleden dachten.

Het college werkt de komende maanden aan bezuinigingsvoorstellen.  In de bezuinigingsvoorstellen moet duidelijk zijn wat de effecten zijn om bepaalde zaken niet meer te doen.  Bij de begrotingsbehandeling op 9 november 2009 moet de raad zich uitspreken over deze bezuinigingsplannen. Het college heeft de opdracht meegekregen niets uit te sluiten bij het bezuinigingsonderzoek.

Zonder in details te treden heeft de CDA-fractie aangegeven in welke richting bezuinigingen gezocht kunnen worden. Wij denken dat de personeelspost externe inhuur naar beneden kan. De raad zal mogelijk om duidelijke keuzes te kunnen maken ook  ambities moeten bij stellen.  Dat betekent dat onder meer dat  investeringen worden uitgesteld of in het geheel niet plaats vinden.  

In het najaar bij de behandeling van nota reserves en voorzieningen volgt de discussie over de inzet van de algemene reserve en de reserve grondbedrijf voor grote projecten, zoals onderwijshuisvesting,de centrumontwikkeling en de Zuidpolder.

De coalitiefracties konden instemmen met het voorstel om de keuzes van de bezuinigingsmogelijkheden uit te stellen tot het najaar. In een amendement hebben VVD, PvdA en CDA helder geformuleerd wat de status is van deze voorjaarsnota is.

De oppositiepartijen kwamen met amendementen met concrete bezuinigingsplannen. De CDA-fractie vindt dat nu te vroeg. Wat de gevolgen en of het ook echt kan  is totaal niet duidelijk.

De volledige tekst van de CDA-fractie kunt u hier downloaden: cda-bijdrage_voorjaarsnota_2009

Het amendement bij de voorjaarsnota van VVD, PvdA en CDA kunt u hier lezen: amendement_bij_voorjaarsnota_2009

De voorjaarsnota n alle overige amendementen zijn binnenkort te vinden op http://www.barendrecht.nl/content.jsp?objectid=23610