071206_foto_raadzaal

Referendum binnenkort mogelijk

In het in april 2006  gesloten coalitieakkoord was opgenomen dat er voor eind 2006 voor de Barendrechtse inwoners de mogelijkheid moest komen om zich middels een raadgevend referendum uit te spreken over het beleid van de gemeente.  Ook de gemeenteraad krijgt de mogelijkheid krijgen een raadplegend referendum te organiseren.

De commissie Samenlevingszaken van 4 december 2006 heeft zich unaniem uitgesproken deze referenda mogelijk te maken. In de raad van 18 december 2006 vindt de officiële besluitvorming plaats.

071206_foto_raadzaalWillen Barendrechters over een besluit van de raad een referendum initiëren, dan moet eerst door 14 kiesgerechtigden Barendrechters aan de raad aangeven dat zij dat willen. De raad neemt dan een besluit of er een referendum kan komen. Vervolgens moeten minstens 3000 kiesgerechtigden hun steun betuigen. Uiteindelijk beslist de raad definitief over het doorgaan van het referendum.  Een referendum wordt geldig verklaard als 40 % van de kiesgerechtigden een stem heeft uitgebracht. Het is aan de raad hoe om te gaan met de uitslag. Het is een raadgevend en geen bindend referendum.

Niet over alle raadsbesluiten kan een referendum worden gehouden. Uitgesloten is onder meer de vaststelling van de gemeentelijke begroting en rekening, zaken waar hogere overheden over gaan Ook waar het gaat om besluiten over kwetsbare groepen en waar dringende of spoedeisende zaken aan de orde zijn is een referendum houden niet mogelijk. In de referendumverordening Barendrecht wordt dit binnenkort allemaal geregeld.

De CDA-fractie zal bij een toekomstige referendum de uitslag van een referendum bij haar besluitvorming zwaar laten wegen.  Op punten waar de uitslag niet overeenkomst met de principes van onze partij zullen wij ons standpunt haven.  Een standpunt dat bij de CDA-fractie niet inwisselbaar was en is is de mogelijkheid van de uitbreiding van de zondagsopenstelling van winkels op zondag. De CDA-fractie zal  haar afwegingen bij de besluitvorming bij in dit en andere principiële zaken haar partijstandpunt laten leiden. Voor een te houden  referendum zal de CDA-fractie altijd vooraf transparant maken hoe zij met de uitslag om denkt te gaan.

Woordvoerder Algemene Bestuurlijke Zaken,