071206_umts

Geen bouwvergunningen UMTS-masten

Het college heeft besloten geen bouwvergunningen meer af te geven voor GSM- en UMTS-masten die vergunningplichting zijn. Het gaat dan om de masten vanaf 5,0 tot 40,0 meter  Dit besluit van het college  geldt voor alle nieuwe bouwaanvragen voor dergelijke masten. Voor onder andere de mast aan de Marijkesingel komt dit besluit helaas te laat. Er waren geen wettelijke mogelijkheden meer om die bouw tegen te houden. Die mast is onlangs dan ook geplaatst.

071206_umtsOok geldt dit besluit niet voor masten (met een lengte tot 5,0 meter), die vanaf nu op gebouwen in Barendrecht geplaatst worden. Hier heeft de gemeente geen zeggenschap over. Het is aan de eigenaar of hij hiervoor toestemming geeft. In een appartementencomplex moeten bewoners het daar ook in meerderheid mee eens zijn. Als de bewoners er tegen zijn gaat de plaatsing niet door.

Of er gezondheidsrisico's zijn door elektromagnetische velden zal nooit met 100 % zekerheid gesteld kunnen worden. We moeten ons ook realiseren dat ook in ons huis apparatuur voorkomt met elektromagnetische velden in hun nabijheid. Ook hier kunnen gezondheidsrisico's aan de orde zijn. Lange termijn onderzoeken duren tientallen jaren, dus de huidige raad en het huidige college zullen die uitkomsten niet zien. We moeten ons echter blijven realiseren dat er op dit moment ook geen reden is op grond van de huidige stand van de wetenschap GSM- en UMTS masten uit het straatbeeld te verwijderen. Gezondheidsraad en de staatssecretaris van milieu Peter van Geel volgen de laatste stand van de gevalideerde wetenschappelijke onderzoeken.  Op grond daarvan kunnen zij het huidige plaatsingsbeleid voortzetten.  De vastgestelde blootstellingnormen voor elektromagnetische velden wordt in de huidige situatie niet overschreden. Misschien is dat een (kleine) geruststelling voor degenen,  die nu in de directe nabijheid van GSM- en UMTS masten wonen.

De CDA-fractie is echter blij dat het college een andere stelling op dit punt in neemt.  Het college kiest voor het voorzorgsbeginsel.  Bij twijfel niet doen. Dat was ook het uitgangspunt van de CDA-fractie toen zij in april 2005 dit punt op de Barendrechtse raadsagenda zette.

Fractievoorzitter,