Rekenkamer Barendrecht

JC (Mobile)

CDA Barendrecht trekt zich de kritiek van de Rekenkamer aan.

Op 24 september 2013 werd in de commissie Samenleving het rekenkamerrapport rondom de besluitvorming en burgerparticpatie van het jongerencentrum besproken. Een kritisch rapport.

De rekenkamer Barendrecht doet onafhankelijk onderzoek naar het beleid en de beleidsuitvoering. Het onderzoeksrapport (over de periode 1998 tot heden) is duidelijk: de besluitvorming is niet altijd helder geweest en de burgerparticipatie niet altijd voldoende. Dat trekken we ons aan. Daar moeten we van leren.

Wat ging hieraan vooraf. Al jaren wil de gemeenteraad een jongerencentrum. Een plek waar op jongeren gerichte activiteiten worden georganiseerd en waar jongeren elkaar ontmoeten. De CDA-fractie is al die jaren een voorstander geweest van een jongerencentrum. Wij waren en zijn niet voor de plek, namelijk de Multifunctionele Accommodatie Lagewei. Deze locatie ligt bij de Groene Hart vestiging van Calvijn. Ook hebben wij niet ingestemd met het voor deze voorziening geldende programma van eisen. Maar zoals van een democratische partij als het CDA verwacht wordt, moeten wij ons neerleggen bij het besluit van een kleine meerderheid van de raad.

Deze wijk heeft al een grote concentratie aan scholen. Uit de inspraakreactie van de Bewonersvereniging Lagewei ( BVL) blijkt weer, dat tot nu toe de gesprekken stuk liepen omdat te lang stil werd gestaan wat nu overlast is, wanneer het hinderlijk is en wanneer het gewoon komt omdat in dit gebied voorzieningen zijn.

Of die overlast er ook komt dat weten we niet. Maar we vinden dat er goede afspraken met jongeren en bewoners moeten worden gemaakt. En dat kan volgens ons alleen maar als bewoners of hun bewonersverenigingen zoals BVL gesprekpartner worden van het college, de jongeren en Kijk op Welzijn. Wij zijn dan ook tevreden dat BVL heeft aangegeven het gesprek weer te willen aan gaan. De burgemeester heeft in de commissievergadering aangegeven, dat hij graag met de raad in debat gaat wat hij bewoners en bewonersverenigingen kan “bieden”.   Dat debat vindt plaats in de oriënterende vergadering de commissie samenleving van 1 oktober 2013. Onze inzet is om een weg te vinden dat bewoners ook bij de opening van het jongerencentrum in nachtelijke uren de rust krijgen, die wij ons in de nacht allemaal wensen.

Wat betreft de aanbevelingen van de rekenkamer worden die allen door raad en college overgenomen.

Dat betekent dat er beleidskaders komen hoe we in het vervolg de route naar de bouw of verbouw van een maatschappelijke voorzieningen gaan doorlopen. De rekenkamer vond dat bijvoorbeeld nut en noodzaak te weinig was aangetoond en de besluitvorming veel te traag is geweest. Hoe we dat beter kunnen doen in de toekomst daar gaan we spoedig met het college over in gesprek.

Een ander onderdeel was de burgerparticipatie. Dat is gewoon niet goed verlopen. Ondanks het kader dat de raad in 2006 in de notitie interactief beleid had neergelegd. Die notitie wordt binnen enkele maanden herzien. Voor de CDA-fractie kon de burgemeester nog niet duidelijk maken hoe we deze notitie moeten zien in relatie tot de notitie burgerparticipatie en de plannen van het college met de adviesraden. Wij hopen hier voor of op de raadsvergadering duidelijkheid over te krijgen.

 

 

[avatar user=”corrie” size=”thumbnail” align=”left”]