Rioolheffing 2010

Jaarlijks worden in november de belastingtarieven voor het komend jaar vastgesteld. 

Voor wat betreft de jaarlijkse vaststelling van de belastingverordening en tarieventabellen kan de CDA- fractie zich vinden in de voorstellen. De tarieven blijven voor 2010 hetzelfde of stijgen mee met de inflatiecijfers.

De CDA fractie was ongelukkig met het voorstel van het college rondom de nieuwe regeling voor de rioolheffing:

  • De tarieven voor woningen zouden 8 a 10 procent dalen. Dat is voor de inwoners van de gemeente Barendrecht natuurlijk prima. Handhavenvan de huidige tarieven zou wat het CDA betreft ook bespreekbaar zijn.
  • Voor niet-woningen is de manier van berekenen veranderd. Voorheen werd de hoogte van de heffing gekoppeld aan het waterverbruik ("de vervuiler betaalt" principe). Het nieuwe voorstel zou uit gaan van de waarde (WOZ) van een gebouw. De CDA fractie was hier niet gelukkig mee. We hadden liever een koppeling gezien tussen de heffing en het waterverbruik (lozing op het riool) en perceelgrootte (hemelwaterafvoer).

De CDA fractie is blij, dat het amendement op het voorstel van het college tijdens de raadsvergadering van 15 december 2009 is aangenomen.

  • De tarieven voor woningbezitters zijn niet veranderd ten opzichte van de huidige tarieven.
  • Voor niet-woningbezitters geldt nu een tarief gebaseerd op de WOZ- waarde van een complex en het waterverbruik. Beide bepalen voor 50% de nieuwe rioolheffing.

Voor de CDA fractie is dit een werkbaar compromis geworden.