Shell geeft eindelijk de rapporten vrij!

Het heeft even geduurd, maar Shell heeft na een jaar vragen alle rapporten die ten grondslag liggen aan het Milieueffectrapport (MER) ondergrondse CO2 -opslag  op 23 februari 2009 voor iedereen vrijgegeven.

De CDA-fractie heeft een jaar geleden al om deze rapporten, door Shell referentiedocumenten genoemd, gevraagd.  Een paar dagen na de uitzending van het  TV programma Buitenhof van 8 februari 2009 kreeg de CDA-fractie de beschikking over een papieren exemplaar van de referentiedocumenten. Deze waren toen nog niet digitaal beschikbaar voor een groot publiek en hadden een status van vertrouwelijkheid. Het vreemde was dat je ze wel mocht laten lezen aan mensen die met het Milieueffectrapport (MER) bezig waren, maar niet digitaal of via een kopie verspreiden.  Na druk van de CDA-fractie en ook andere fracties in de gemeenteraad heeft Shell uiteindelijk besloten toch tot openbaarheid op internet over te gaan.

Het MER en de referentiedocumenten kunt u downloaden van de site van Shell: www.shell.nl/co2opslag.