Commissievergadering CO2-opslag maandag 9 maart 2009!

De vergadering van de commissie Ruimte over    CO2  -opslag is verschoven van dinsdag 10 maart naar maandag 9 maart 2009. In verband met de verwachte belangstelling vindt de openbare commissievergadering plaats in Het Kruispunt (aanvang 20.00 uur).

Het enige onderwerp van de commissievergadering is de zienswijze van de gemeente op de Milieueffectrapportage  CO2  -opslag in de ondergrond van Barendrecht.

U kunt inspreken tijdens de commissievergadering:
Inwoners van Barendrecht kunnen inspreken tijdens deze vergadering. U kunt zich tot uiterlijk maandag 9 maart 10.00 uur aanmelden bij de griffie, telefoonnummer 0180 – 698 798 of per e-mail griffie@barendrecht.nl.

De vergadering van de commissie Samenleving die op maandag 9 maart plaats zou vinden, wordt verschoven naar dinsdag 10 maart en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (aanvang 20.00 uur).

Wilt u de CDA-fractie uw mening geven of iets vragen over vragen ovr de  CO2  – opslag mail dan naar CO2@cdabarendrecht.nl

Bron:  persbericht_gemeente_barendrecht_commissievergadering_co2_verplaatst