Shell geeft het MER eerder vrij

Een paar dagen voor de officiële ter inzage legging van het milieueffectrapport (MER) Ondergrondse opslag    CO2  in Barendrecht heeft Shell een deel van het rapport reeds ter inzage gelegd. Het betreft de samenvatting en de rapporten 1, 2 en 3.

U kunt bij het MER komen via de volgende linken:  www.shell.nl/co2opslag.
 

U kunt uw zienswijze indienen bij de provincie Zuid-Holland tot 23 maart 2009  of gebruik maken van uw spreekrecht bij de commissie Ruimte van 10 maart 2009.

Op 18 februari 2009 wordt er een gemeentelijke informatieavond gehouden.

Meer informatie over het indienen van uw zienswijze en het gebruik maken van uw spreekrecht  vindt u in het artikel over de gemeentelijke informatieavond