Stages in de gemeentelijke organisatie

Zoals u waarschijnlijk in de lokale kranten en op onze website gelezen heeft zijn afgelopen week de algemene politieke beschouwingen behandeld in de Barendrechtse gemeenteraad.

De CDA fractie heeft daarbij aandacht gevraagd voor meerdere actuele en veelal lokale onderwerpen, die naar onze mening de aandacht verdienen

De CDA fractie is het met het College van B&W eens dat er zoveel mogelijk gestreefd moet worden naar een betrokken lokale overheid die tussen de burgers staat en sociale samenhang stimuleert. De CDA fractie vindt het in deze context van belang om het college te vragen of zij bereid zijn om een aantal maatschappelijke stageplekken te realiseren voor Barendrechtse scholieren. Zoals u misschien weet is het op veel middelbare scholen voor leerlingen verplicht om deel te nemen aan een zogenaamde maatschappelijke stage. Op een dergelijke stage, waarin meestal mee wordt gelopen in een organisatie, worden de leerlingen betrokken in een organisatie en doen zij wat ervaring op in het maatschappelijk leven. Om te zorgen dat scholieren allemaal een plek vinden voor hun stage werken, bedrijven, maatschappelijke instellingen en overheden mee om plekken te realiseren. De gemeente Barendrecht doet hier (nog) niet aan mee.

Naast aandacht voor de maatschappelijke stage hebben wij tijdens de algemene beschouwingen ook aandacht gevraagd voor stages in het vervolg onderwijs, op MBO, HBO en universitair niveau. De gemeente is ieder jaar veel geld kwijt aan externe inhuur voor allerlei projecten. De CDA fractie is er niet van overtuigd dat dit altijd door dure bureaus gedaan moet worden. Zeker kleinschalige, afgebakende projecten kunnen soms door één of meerdere stagiaires worden uitgevoerd. Dit scheelt kosten die worden gemaakt voor externe inhuur. Daarnaast blijkt in de praktijk vaak dat mensen na hun stage een baan vinden op hun oude stageplek. Gezien het aantal vacatures lijkt dit de CDA fractie een win-win situatie!

Omdat het College in reactie op onze eerste voorstellen niet dolenthousiast reageerde heeft de CDA fractie ervoor gekozen om een motie in te dienen, waarin het college wordt gevraagd om een aantal maatschappelijke stageplekken te realiseren voor 1 januari 2009 en om aan de Raad duidelijk te maken hoeveel al gewerkt wordt met stagiaires op MBO, HBO en universitair niveau en of daarin nog verbetering mogelijk is. Deze  motie is voor de stemming al door het college overgenomen en in de Raad aangenomen met 15 stemmen voor en 11 tegen.

Bij de begrotingsbehandeling in het najaar zal blijken wat de kosten en baten zijn die vastzitten aan de stages en wordt meer bekend over de uitvoering. Wat betreft de CDA fractie is er een mooie stap gezet naar een nog meer betrokken lokale overheid.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit of andere onderwerpen, neemt u dan gerust contact met mij op telefonisch via 0180-547571 of via de mail