Stationstuinen; de volgende stap is gezet

Gebiedsvisie vastgesteld door gemeenteraad

Gisteren, 15 december 2020, heeft de gemeenteraad het collegevoorstel voor de gebiedsvisie unaniem vastgesteld. Daar zijn wij als CDA blij mee; het betekent dat er een volgende belangrijke stap is gezet.
Het college start nu met het uitwerken van de zogenaamde Businesscase; het stuk waarin alle details van het bouwen en de kosten en opbrengsten worden samengevoegd.

Overzicht gebied

De Stationstuinen zullen tussen de 2.500 en 3.500 woningen voor Barendrecht gaan opleveren ten oosten van het NS station. Een ontwikkeling van een grootte die we sinds Carnisselande niet meer hebben gezien.

Deze nieuwe wijk zal zich gaan kenmerken door een groen opzet, veel diversiteit aan woningen in allerlei prijsklassen en zowel huur als koop.
In deze wijk is ook veel aandacht voor innovatie en groenonderwijs.

Het aantal woningen dat dit college zou moeten gaan opleveren volgens het collegeprogramma was 750. Nu reeds is bekend dat dit er ongeveer 1.200 zullen zijn aan het einde van deze collegeperiode. En dit college heeft dan de bouw van nog eens 2.500- 3.500 woningen in werking gezet.

Fasenplanning

Fasering
De bouw van deze nieuwe wijk zal gefaseerd plaatsvinden waarbij we nu zien dat de fasen 1 en 2 steeds concreter worden. De 3e en laatste fase is nog ver weg en is afhankelijk van eerdere fasen en de verder ontwikkelingen in dit gebied.


Onderdoorgang
Het CDA had een amendement ingediend voor deze visie; graag hadden we willen laten onderzoeken of de bestaande onderdoorgang bij de Gebroken Meeldijk op enigerlei wijze geschikt te maken was voor autoverkeer. Dan hadden we op een later moment, met onderbouwing voor kunnen kiezen of niet. Helaas heeft ons Amendement het in de raadsvergadering niet gehaald!

Zoals we in de raadsvergadering al uitgesproken hebben: ” De schop de grond in en bouwen!”

Tagged