hoogspanningskabel

Stroomuitval in Barendrecht

Tijdens het vragenuurtje van de commissie Ruimte van 9 januari 2007 heeft Leo van Gelder een vraag gesteld aan wethouder Zuurbier naar aanleiding van de regelmatige stroomuitval in Barendrecht.

hoogspanningskabel 

Dit leidt tot veel ergernis bij de Barendrechtse burger en kan tot veel schade leiden bij de bedrijven. Het CDA heeft dan ook nadrukkelijk gevraagd of er wat druk op Eneco kan worden uitgeoefend om dit in de toekomst te voorkomen

De heer Zuurbier heeft toegezegd te proberen druk uit te oefenen. Hij merkt daarbij op dat de gemeente in principe geen rol speelt in de klantrelatie Eneco-huisaansluiting, maar wel een grote huisaansluiting is en voor een klein deel aandeelhouder van Eneco.