Studie verbinding Centrum Oud met Nieuw

Leo van Gelder heeft 22 april 2008, namens de CDA-fractie, wethouder Nootenboom een boekje aan met adviezen over de inrichting van het kruispunt bij "het Kruispunt" aangeboden.

Het centrum van Barendrecht moet worden aangepast aan de eisen van de komende tijd. De Centrum ontwikkeling is  voortvarend ter hand genomen en dit jaar moet er dan ook een besluit over de toekomstige inrichting worden genomen.
Deze Centrum Ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van het gebied ten oosten van de Barendrechtse weg. Het gevaar bestaat dat er nu twee aparte soorten centra ontstaan die nauwelijks een verband met elkaar hebben. De oude dorpskern ten westen en het nieuwe centrum ten oosten van de Barendrechtse weg.
De CDA fractie is zich dat al geruime tijd bewust en heeft studenten van de Hogeschool Rotterdam opdracht gegeven om een studie te verrichten  om op een eenvoudige manier deze twee centra met elkaar te verbinden. Belangrijke hindernis in deze verbinding is de Barendrechtse weg. De studie heeft er dan ook toe geleid om de kruising bij het Kruispunt op een andere manier in te richten. Het plan bestaat uit adviezen van licht, relatief goedkoop, tot zwaar, relatief duur. De adviezen richten zich op aanpassingen op het gebied van straatmeubilair, bestratingsmateriaal, kleur van de bestrating, verkeersvoorzieningen, verlichting, beplanting, kunst en cultuur en enkele verkeerskundige aanpassingen.
De resultaten zijn verwerkt in een mooi boekwerk en door Leo van Gelder overhandigd aan wethouder Bas Nootenboom met het verzoek om de resultaten van de studie mee te nemen en eventueel te verwerken in de huidige planvorming.  

Bekijk hier de downloadversie van het boekje met adviezen.