Geen extra aansluiting op de rijkswegen voor Nieuw-Reijerwaard

In de regio is er een stevige discussie over de verkeersafwikkeling van het bedrijventerrein Nieuw-Reijerwaard. Dit gebied ligt binnen de Ridderkerkse gemeentegrenzen en wordt  getransformeerd van tuinbouwgebied naar agro-bedrijventerrein. Onder verantwoordelijkheid van de drie gemeenten Rotterdam, Ridderkerk en Barendrecht. Bestuurd via een zogenaamde Gemeenschappelijke regeling, door wethouders en raadsleden van de drie gemeenten. Het gebied […]

Lees verder....