Kort verslag gemeenteraadsvergadering 18 december 2018

Met een korte agenda waren gisteren in de Gemeenteraadsvergadering de meest belangrijke bespreek- en handelingspunten twee moties en de benoeming van de heer Stolk als buitengewoon commissielid namens de SGP/CU. Daarnaast ging veel tijd verloren naar de simpele kwestie over waar nu precies welke vraag gesteld moet worden. Beter platform voor bewoners met een beperking […]

Lees verder....