Stationtuinen komen in beeld!

Er zit schot in de collegeplannen voor een forse uitbreiding van het aantal woningen in Barendrecht aan de oostzijde van het NS station. In april heeft er een enquête plaatsgevonden waarop veel gereageerd is. De komende maanden vinden er nog inloopavonden plaats en overlegmomenten met alle betrokkenen. Een mooi traject waarin participatie vanuit het gemeentebestuur […]

Lees verder....