Stationtuinen komen in beeld!

Er zit schot in de collegeplannen voor een forse uitbreiding van het aantal woningen in Barendrecht aan de oostzijde van het NS station.

In april heeft er een enquête plaatsgevonden waarop veel gereageerd is. De komende maanden vinden er nog inloopavonden plaats en overlegmomenten met alle betrokkenen. Een mooi traject waarin participatie vanuit het gemeentebestuur optima forma invulling aan gegeven wordt!

Dinsdag 26 mei krijgen de raadsleden van de Commissie ruimte een voorlichting over de voortgang van de plannen om ten oosten van het NS station een nieuwe woonwijk te realiseren.

Op 29 oktober 2019 heeft de raad het koersdocument vastgesteld, nu moet worden toegewerkt naar de gebiedsvisie voorafgaand aan de definitieve besluitvorming in september.

Aan de presentatiematerialen te zien die dinsdag a.s. worden toegelicht kunnen we afleiden dat er voortgang is geboekt. Dat is goed om te zien want ontwikkelen van nieuwe woonwijken duurt doorgaans enkele jaren.

Tagged