Teleurstellende verkiezingen voor het CDA

CDA-Barendrecht bedankt de kiezers, die op 9 juni 2010 voor het CDA hebben gekozen. Wij zijn teleurgesteld dat velen in Nederland niet meer voor het CDA hebben gekozen.  

CDA-Barendrecht heeft het diepste respect voor de inzet van haar lijsttrekker Jan Peter Balkenende in deze campagne. Zijn keuze om direct af te treden is een moedig besluit.  Balkenende heeft Nederland vanaf 2002 door moeilijke tijden geloodst.  Wij zijn hem daar dank voor verschuldigd.

Het aftreden van partijvoorzitter Peter van Heeswijk is een logisch gevolg. Ook Van Heeswijk heeft zich sinds 2007 ingezet voor onze partij.

Wij hadden en hebben met het landelijk CDA  een verschil van mening over het opslaan van CO2   in Barendrecht. CDA-Barendrecht gaat  vol door dit geluid van het CDA in Barendrecht te laten horen.  Dat betekent ook dat wij ons nee tegen de opslag van CO2  ook aan de nieuwe CDA-fractie  snel zullen laten horen.  

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 had het CDA nog 19,5 % (3481 kiezers) achter zich. De voorlopige uitslagen van 9 juni 2010  laten zien dat slechts 11,4 % (3036)  van de Barendrechtse kiezers kozen voor het CDA.

Het CDA zal zich moeten herpakken. De ontwikkelingen in Den Haag wachten wij af.

CDA-Barendrecht gaat met vertrouwen de toekomst tegemoet.

Adger van Helden                                                          Corrie Righolt-Dam

Campagneleider                                                             fractievoorzitter

Het persbericht van de gemeente Barendrecht met de volledige uitslag kunt u hier downloaden:
persbericht_070_78_procent_gaat_naar_de_stembus_2