Tijdpad preventief Jeugdbeleid en Welzijnskader in Barendrecht bekend

In januari 2020 spreekt de commissie Samenleving over een plan voor het Preventief Jeugdbeleid in Barendrecht. Vanavond kwam de raad unaniem overeen daar een tijdpad voor af te spreken tot uiterlijk maart 2020. Het CDA was samen met SGP/CU en VVD initiatiefnemer voor deze motie. Meerdere coalitiepartijen dienden deze motie mee in. Dankzij constructief overleg tijdens een schorsing werd de motie aangescherpt zodat alle partijen deze mede konden indienen. Op deze manier werken we samen met maatschappelijke partners aan een goed preventief jeugdbeleid in Barendrecht.

Ook de motie Welzijnskader werd door de raad unaniem aangenomen, het CDA diende deze motie ook mee in. Hierin wordt hetzelfde tijdpad aangehouden. Het nieuwe Preventief Jeugdbeleid en Welzijnskader vragen een nieuwe manier van werken. Dit heeft als gevolg dat van de raad gevraagd wordt haar controlerende taak daarop aan te passen. Ook dat is onderwerp in de vergaderingen vanaf januari.

Tagged