barendrecht2025.jpg

Toekomst Barendrecht de inspraak in!

De raad heeft tijdens de raadsvergadering van 17 december 2007 het groene licht gegeven voor de  inspraakronde van de conceptvisie “Barendrecht investeert in ontmoeting”.  De inspraak start op 7 januari 2008 en duurt negen weken.

 

Dromen of realiteit in 2025. Ja, dat is nog even de vraag na het lezen van deze conceptvisie. De conceptvisie is nog niet definitief, daarover beslist de gemeenteraad voor de zomer 2008. Dan worden ook de keuzes gemaakt.

Aan het concept kunnen zoals het ook wel eens gezegd wordt geen rechten en plichten ontleend worden!

Zeker op een aantal punten zijn de plannen realistisch, op een aantal punten zijn ze nog vanuit dromenland opgesteld. Overtreffende trappen wat betreft de CDA-fractie alleen als het ook echt haalbaar is. Ambitie, prima, maar wel met de benen op de grond!

Een eerste testcase voor de realiteit zal 2012 worden. Een aantal plannen moet al in dat jaar gerealiseerd zijn. De dan zittende raad zal weer moeten kijken hoe zij verder denken te gaan met de toekomst van Barendrecht.  


Dit concept is in samenspraak met velen samengesteld.

De Barendrechtse scholieren hadden hierbij ook een grote rol. Dat is een goede zaak gebleken. Veel mensen jong en wat minder jong zijn hier heel intensief en enthousiast mee bezig geweest. Hele kunstwerken werden op het gemeentehuis afgeleverd.

We waren bij de start kritisch, maar we zien nu een tussenstap op weg naar een definitieve visie en zijn daar redelijk tevreden over.

Dit weekend hebben we de tekst van de populaire versie ook mogen ontvangen.


barendrecht2025.jpg
Er is sinds de vorige versie duidelijk een slag gemaakt.

Beter leesbaar en meer concrete feiten. Het resultaat valt in de vorm van een kijkdoos in januari bij alle Barendrechters in de brievenbus.

We hopen dat er vanaf 7 januari 2008 massaal via Internet (www.barendrecht2025.nl en via www.cdabarendrecht.nl of gewoon via een briefje naar het gemeentehuis of de CDA-fractie gereageerd wordt op deze toekomstplannen.


Pas dan is het de raad duidelijk hoe de Barendrechters Barendrecht in 2012 (een tussenstation) en 2025 willen zien.

De politieke discussie komt volgend jaar zeker nog.

Toch vast een schot voor de boeg om duidelijk te maken wat de CDA-fractie bijvoorbeeld belangrijk vindt van onze inwoners te horen.


Een paar willekeurige punten:

    een tramverbinding tussen Barendrecht-Carnisselande en Barendrecht-Centrum.  Willen we dat echt wel of kunnen we beter de busverbindingen met beide delen van Barendrecht verbeteren.

     de noodzaak van een Hogeschool met een beperkte studiekeuze in Barendrecht. Heeft de jeugd daar wel behoefte aan of willen ze liever in een grote stad studeren?

     Hoe ziet men de oevers van de Maas en de Zuidpolder in de toekomst als plek om te recreëren of gaan we er toch ook nog bouwen? 

     is de ambitie om de groenste gemeente van Nederland te worden echt haalbaar en hoe gaan we dat dan doen? Door de A15 of de A29 te overkappen bijvoorbeeld en daar een park in te richten?  Is dit een droom van Barendrecht of kan het echt werkelijkheid worden?


En zo zijn er zeker nog meer zaken te benoemen. Dat doe ik nu niet, de kijkdoos die in januari komt roept vast genoeg stof tot reageren op. Heeft u gelegenheid lees dan vooral de bijna 50 pagina’s tellende conceptvisie eens door. U komt zeker verrassende zaken tegen!

Ontegenzeggelijk zijn er nog punten die in dit concept niet aan bod komen. Ook die horen wij graag.  De visie is per slot van rekening nog lang niet definitief.

Ja en als de visie dan definitief wordt dan komt een nog grotere uitdaging om de plannen te verwezenlijken.  Een aantal zullen “makkelijk” te financieren zijn. Bij een deel zal nog financiering gezocht moeten worden. Dat kan uit de gemeentekas, maar ook door bijdragen van externen.

 

De CDA-fractie neemt de inspraak serieus bij de uiteindelijke besluitvorming. Een oproep aan onze inwoners geef uw mening! Die telt zeker.  

Kortom Barendrecht investeert de komende 9 weken in inspraak!

  

De hele conceptvisie “Barendrecht investeert in ontmoeting”is te downloaden via de gemeentelijke sites www.barendrecht2025.nl of www.barendrecht.nl


Links op uw scherm vindt u het button van Barendrecht2025, druk hierop en geef de CDA-fractie uw mening!