Cameratoezicht ook in Barendrecht mogelijk.

De gemeenteraad heeft door tijdens de raadsvergadering van 17 december 2007 te besluiten tot een uitbreiding van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) cameratoezicht ook in Barendrecht mogelijk gemaakt.

De mogelijkheid om te komen tot invoering van cameratoezicht was al opgenomen in het coalitieakkoord en komt dus niet onverwacht.


Cameratoezicht instelt doe je niet zo maar. Je wilt er van verzekerd zijn dat bijvoorbeeld de privacy, maar ook het bewaren van de beelden goed geborgd zijn. Je kunt dan ook niet zo maar overal camera’s plaatsen zonder dat de passanten ter plaatse op de hoogte zijn dat ze in beeld zijn. Burgemeester van Belzen heeft ons tijdens de vergadering van de commissie Samenleving verzekerd dat de wet op dit punt goed zal worden nageleefd. Wij hebben daar bij deze burgemeester ook alle vertrouwen in, maar wilde het gewoon nog een keer extra horen.


De gemeentewet (artikel 151c) is duidelijk op het punt van cameratoezicht. Er is daar een grote rol voor de burgemeester weggelegd. De Barendrechtse gemeenteraad is van mening dat de burgemeester als “hoeder” van de veiligheid zeker in de geest van de wet gaat handelen. Maar toch willen wij een vinger aan de pols houden. Op verzoek van de raad is aan de APV dan ook toegevoegd dat de burgemeester niet tot de plaatsing van camera’s overgaat alvorens de raad vooraf ingelicht te hebben over het voornemen tot plaatsing. De burgemeester heeft aangegeven het advies van de raad zwaar te laten meewegen.


De raad geeft de burgemeester in de APV wel de vrijheid bij een spoedeisend karakter in het kader van handhaving van de openbare orde en veiligheid de raad achteraf te informeren. We denken daarbij aan het gebruik van mobiele camera’s in geval van ongeregeldheden.  Wij gaan er vanuit dat dit een uitzondering zal zijn.


Voor de CDA-fractie moet het plaatsen van camera’s ook een duidelijke meerwaarde hebben voor de veiligheid(sbelevingen). Op elke hoek van de straat in Barendrecht een camera dat is niet wat de CDA-fractie wil. Maar wat we wel willen is op die plaatsen waar men meer oog wil houden op wat er in de open ruimte gebeurt die mogelijkheid er wel is of komt.


Het cameratoezicht gaat op verzoek van de ondernemers binnenkort van start op de Barendrechtse bedrijventerreinen. De tijd zal leren of ongewenste zaken op die bedrijventerreinen verminderen dan wel opgelost worden. De raad krijgt daar op termijn zeker zicht op.

De bedrijventerreinen krijgen camera’s om de openbare orde en veiligheid mede te bewaken. De verwachting is dat de raad binnenkort gaat praten over cameratoezicht in winkelcentrum Carnisse Veste (op verzoek van de ondernemers en bewoners) en rondom en op het NS-station. In het station, eigendom van NS, is reeds cameratoezicht. Dat cameratoezicht valt buiten de gemeentelijke bevoegdheid.