Uitbreiding Inge de Bruijn Zwembad

In de gemeenteraadsvergadering van afgelopen maandag (26/01/2009) is er gesproken over de uitbreiding van het Barendrechtse zwembad. Het college van B&W stelde voor om het zwembad uit te breiden, als gevolg van verschillende moties en amendementen van het CDA, VVD en PvdA.  

De uitbreiding van het zwembad was voor de CDA fractie geen makkelijke keuze.  Er zijn een aantal argumenten om het zwembad niet uit te breiden.  Zo is met de uitbreiding van het zwembad veel geld gemoeid, dat ook aan andere onderwerpen had kunnen worden uitgegeven. Ook is een van de redenen om het zwembad uit te breiden, het wegwerken van wachtlijsten voor zwemlessen, weggevallen. Door andere programmering en meer zwemwater in en rond Barendrecht kan ieder kind op tijd op zwemles. Een tweede reden om het zwembad uit te breiden is om betere faciliteiten te creëren voor de Zwem- en Poloclub Barendrecht (ZPB). Echter de uitbreiding die ZPB voor ogen heeft (een zwembad met Olympische afmetingen) is voor Barendrecht geen realistische oplossing. ZPB heeft daarom te kennen gegeven op termijn, in ieder geval met haar topteams, buiten Barendrecht te moeten trainen. Daar verandert de nu voorgestelde uitbreiding niets aan.

Natuurlijk zijn er ook een aantal belangrijke argumenten om het zwembad wel uit te breiden. De Barendrechtse bevolking groeit de komende jaren nog tot 50.000 inwoners. Door de uitbreiding van het zwembad zullen ook de nieuwe inwoners nog steeds in staat zijn om baantjes te trekken in Barendrecht. Daarnaast wordt ZPB, en dan met name de breedtesport afdeling, wel geholpen doordat er meer en betere trainingsmogelijkheden komen. Een derde en voor de CDA fractie zwaarwegend argument is dat we al bijna 2 jaar spreken over deze uitbreiding. Daarbij heeft de CDA fractie keer op keer beloofd het zwembad uit te breiden. Dit is een belofte die we na moeten komen!

Kortom afgelopen maandag is besloten om het zwembad uit te breiden met een zwembad van 25 meter bij 12,5 meter. Een meerderheid van CDA, VVD en PvdA heeft hiervoor gekozen.

Verder werd er door de coalitiepartijen, CDA, VVD en PvdA, een amendement ingediend om te onderzoeken of een uitbreiding van 25 bij 15 meter financieel haalbaar is. Deze vraag wordt gesteld omdat onder andere de sportraad aangeeft dat dit tot de mogelijkheden behoort. Bij de Voorjaarsnota (in juli 2009) rapporteert het college van B&W de bevindingen en wordt gekozen  tussen een 25×12,5 m of 25x15m bad. Daarbij is voor de CDA fractie van groot belang dat de extra uitbreiding niet ten koste gaat van andere belangrijke (maatschappelijke) onderwerpen in Barendrecht.

Download hier het amendement uitbreiding Inge de Bruijn Sportfondsenbad: 260109__uitbreidingzwembad