Milieuprogramma 2009: ambitieus en concreet

De gemeenteraad heeft 26 januari 2009 het milieuprogramma 2009 vastgesteld. Onderstaand vindt u de bijdrage van CDA-woordvoerder Leo van Gelder.


Het CDA heeft met genoegen kennis genomen van het mileuprogramma
Het is een ambitieus programma met veel concrete voornemens die Barendrechtse mileu ten goede zullen komen.
Tevens mogen wij vaststellen dat er bij de uitvoering van het Barendrechtse klimaatbeleid veel samenwerking wordt gezocht met de stadsregio en de daarbinnen liggende gemeenten zodat niet overal hetzelfde wiel wordt uitgevonden. Wij hopen dat onze wethouder daar dan ook een steentje aan bij mag dragen. Misschien valt er al iets te zeggen over de aangevraagde zgn Sloksubsidies. Tijdens de commissie vergadering zijn nogal wat vragen gesteld over het duurzaambouwen beleid. Wij willen in ieder geval dit aspect nog eens benadrukken en stellen het dan op prijs als er dus bij de nieuwe ontwikkelingsprojetcen een duurzaam beleid wordt gevoerd dat ten goede komt aan de woonomgeving en het klimaatbeleid. Toetsing volgens de Green Building Council, een toetsingskader voor het duurzaamheidsgehalte van gebouwen en bouwwerken, kan hierbij een hulpmiddel zijn. Verder wil ik nog wijzen op de mogelijkheid om energie te winnen uit asfaltwegen en pakeerplaatsen.
Het is een uitgebreid programma en het geeft aan dat Barendrecht het milieu in zijn volle breedte serius neemt.
Wij gaan dan ook akkoord met dit programma

Slok staat voor Decentrale uitkering Stimulering Lokale Klimaatinitiatievenk