Uitstel besluit LOC school tot februari 2011

Op dinsdag 30 november 2010 heeft de commissie samenleving gesproken over het bouwen van een nieuwe school (LOC).  

Het college van B&W stelt voor om deze school te bouwen aan de Maasstraat op een voetbalveld van de BVV.

Een aantal maanden geleden hebben we voor het laatst gesproken over het LOC. De gemeenteraad heeft toen in principe besloten om het LOC te bouwen op een locatie bij het NS station. Dit was een breed gesteund voorstel in de gemeenteraad. Daarbij heeft de CDA fractie toen echter ook gezegd dat er wel voldoende geld moest komen uit de markt om dit concept van samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid mogelijk te maken.

Helaas blijkt nu dat er geen marktpartijen gevonden zijn die financieel willen bijdragen. Om deze reden is het college van B&W gekomen moet dit voorstel. In opdracht van de gemeenteraad dus.

Echter de CDA fractie is niet enthousiast over de locatie aan de Maasstraat die nu wordt voorgesteld. Hieronder zal ik proberen toe te lichten waarom de CDA fractie dit standpunt inneemt.

Locatie

Op de nu voorgestelde locatie wordt een gebouw geplaatst van vijf verdiepingen hoog . Dit gebouw komt vrij dicht bij de bestaande bebouwing (minder dan 50 meter) te staan. Dit geeft de wijk abrupt een andere uitstraling en zorgt voor verlies van groen in een wijk die verder al niet een erg groen karakter heeft.

Daarnaast heeft een dergelijke school altijd effecten op de omgeving. De CDA fractie vindt dat kinderen een goede plek moeten hebben waar ze naar school gaan en dat kan ook best in een woonwijk zijn. Goed onderwijs hoort in goede scholen op een goede locatie. Maar een dergelijk groot gebouw met veel leerlingen en ook de in avonduren activiteiten heeft niet onze voorkeur op deze locatie.

Gevolgen voor sport

Naast het verlies van groen en de druk van een school in de wijk heeft het voorstel ook een direct gevolg voor een vereniging in Barendrecht. Het voorstel is namelijk om de fietscrossclub uit Barendrecht te laten verdwijnen, omdat op de plek van hun baan een vervangend voetbalveld moet komen. De CDA fractie is nog niet overtuigd dat ze een vereniging uit Barendrecht wil laten verdwijnen om deze ruimte ergens anders voor te gebruiken.

Financiën

Ondanks al onze bezwaren hebben wij als gemeenteraad zelf het college met deze opdracht op pad gestuurd. Nu het niet gelukt is de markt te interesseren voor een bijdrage in het LOC is de stationslocatie een stuk duurder ten opzichte van de Maasstraat locatie. Voor de duidelijkheid: Het gebouw is overal net zo duur op welke locatie dan ook, maar omdat we de grond bij het station duur kunnen verkopen en die aan de Maasstraat niet is er een fors verschil. Het college heeft in oriënterende gesprekken met een aantal vooraanstaande Barendrechtse en regionale bedrijven geconcludeerd dat bijdrage van de markt niet mogelijk is.

Samengevat maakt het verlies van een vereniging, het verlies van groen en de druk van een dergelijk groot gebouw op de bestaande bebouwing de keuze voor de locatie Maasstraat een moeilijke voor de CDA fractie. Een definitieve keuze hebben we dus nog niet gemaakt. Omdat niet alleen de CDA fractie deze twijfels had, maar ook andere partijen, heeft de wethouder het voorstel teruggenomen. Dit betekent uitstel tot februari 2011. We verwachten dan meer inzicht te hebben in alle kosten en nemen dan een besluit over de definitieve locatie. Uitstel voelt niet altijd goed, maar is soms verstandig. We hopen dat dit leidt tot een weloverwogen voor een goede school op een mooie locatie