CO2 terugblik: The Barendrecht Syndrome

Op verzoek van de redactie schreef Corrie Righolt-Dam in de Schakel van 2  december 2010 als terugblik op de CO2 opslag het artikel "Het Barendrecht Syndroom: op grond van argumenten besluiten!" Groot was de ontlading toen minister Verhagen mij op 4 november 2010 rond een uur of twee belde met de mededeling; "Corrie de CO2 opslag in Barendrecht gaat definitief niet door".  In een onderhoud dat de CDA-fractie enkele uren daarvoor met de minister had werd ons duidelijk dat Barendrecht een goede kans maakte, dat het demonstratieproject niet door zou gaan. De belangrijkste reden van het afblazen is dat uit een recent rapport van de Universiteit van Leiden bleek dat 86 % van de Barendrechters tegen deze plannen was. Deze geweldige ontknoping, dat hebben we met elkaar bereikt!  De Stichting CO2 is nee, die vanaf vorig jaar herfst het onderwerp nadrukkelijk onder ieders aandacht bracht en hield. Het symposium van 2 juni dat door een aantal betrokken Barendrechters werd georganiseerd. Alle individuele Barendrechters die massaal gehoor gaven aan de oproep om op diverse momenten in het Kruispunt te zijn en zienswijzen in te dienen. En natuurlijk de lokale media, die dit onderwerp steeds weer in hun kranten aan de orde brachten. Die steun gaf mij in ieder geval steeds weer de energie mijn partijgenoten in den lande digitaal te "stalken" via twitter en mails. Maar ook in direct contacten op partijbijeenkomsten steeds te wijzen op de argumenten waarom niet in Barendrecht.

Ik ben ook heel tevreden hoe we als gemeentebestuur dit dossier met elkaar tot een goed einde hebben gebracht.  College en gemeenteraad hadden veel overleg over de te volgen strategie. Al snel werd duidelijk dat met een simpel "nee" we de regie op het proces kwijt zouden raken.  Er is gekozen om de voors- en tegens op een rijtje te krijgen.  Dat toetskader heeft de raad uiteindelijk tot het nee gebracht. Heel veel Barendrechters hebben vele uren gestoken om dit onderwerp landelijke bekendheid te geven. Hoe een uitzending in Buitenhof waar ik voor werd uitgenodigd,  hoe een Zembla uitzending waar vele Barendrechters aan meewerkten en hoe het optreden van velen via diverse TV en radiozenders Barendrecht en de CO2 opslag op de kaart zette. Ook journalisten van buitenlandse persbureaus benaderden ons. Onze manier van aanpak wordt in brede kring het Barendrecht Syndroom genoemd. Te vaak denkt men nog dat het alleen maar emoties waren, maar dat is het in Barendrecht zeker niet alleen geweest. Het dossier is gesloten voor Barendrecht, maar nog niet voor het Noorden van het land. Met diverse CDA-ers in het Noorden heb ik contact. Ik blijf van mening dat de veiligheid voor de vooral de eeuwigdurende termijn nog steeds niet voldoende is onderzocht. Nog te veel risico’s zijn niet in beeld geweest. Barendrecht heeft bewezen dat het verstandig is de discussie aan te gaan op grond van argumenten en feiten om  plannen van overheid en een multinational te keren. De steun van de bevolking zowel in denkkracht als in daadwerkelijke "acties" is daarbij onontbeerlijk. Ook van deze plaats wil ik u allen danken voor de steun die ik de afgelopen bijna 3 jaar mocht ontvangen! Het behaalde resultaat is een "Blik op Barendrecht lintje" waard voor alle Barendrechters!