Vermindering overlast Middeldijkerplein, de voortgang?

Het gesprek dat Klaas Groenendijk en Corrie Righolt-Dam, namens de CDA-fractie,  in de laatste week van december 2008 hadden met de contactgroep van bewoners tegen overlast rondom het Middeldijkerplein aanleiding om vragen te stellen aan het college.

De CDA-fractie heeft tijdens het  vragenkwartier_van_de_commissie_samenleving_van_5_janauri_2009  een twaalftal vragen gesteld over de stand van zaken rondom de aanpak van hinderlijke overlast op het Middeldijkerplein.

In augustus en oktober 2008 had het college niet alleen bij de CDA-fractie verwachtingen gewekt, maar ook bij de bewoners, dat snel naar oplossingen gezocht ging worden.

De bewoners vonden echter dat zij nog niet serieus genomen werden bij het zoeken naar een oplossingsrichting. Gelijktijdig zien zij ongewenste situaties rondom het Middeldijkerplein toenemen en maken zij zich grote zorgen over hun leefomgeving.

Burgemeester van Belzen gaf tijdens het vragenkwartier aan dat er in de afgelopen maanden zeker een start gemaakt was met het zoeken naar oplossingen en dat aan de uitvoering wordt gewerkt. In de afgelopen maanden is twee keer met de contactgroep gesproken.  Tijdens deze gesprekken was alleen de gebiedsregisseur aanwezig.  Deze gesprekken hadden nog de status van een verkenning en het op tafel leggen van de problemen.  In februari 2009 zal samen met de bewoners, de wijkagent/politie, de jongerenwerkers en  andere betrokkenen gezamenlijk naar oplossingen gezocht worden.  De burgemeester heeft toegezegd dat hij met wethouder Zuurbier, verantwoordelijk voor de wijkregie, binnenkort met de contactgroep in gesprek gaat.

De politie beschouwt het Middeldijkerplein, aldus de burgemeester. als een zogenaamde hotspot, hetgeen betekent dat de omgeving extra aandacht heeft van de politie.

De beloofde analyse van meldingen niet alleen van de contactgroep, maar ook van andere betrokkenen bereikt de commissie met enige vertraging in maart/april 2009.  Dan zal de commissie Samenleving ook op de hoogte gebracht worden van een integrale aanpak van het verminderen van de overlast.

Onder een ernstige situatie waarvan de raad ter stond wordt geïnformeerd zoals het college eerder toegezegde wordt door de burgemeester en de politie verstaan een structurele verstoring van de openbare orde en leefbaarheid.  Een inbraak in een serie auto’s bijvoorbeeld behoort daar niet toe.  De burgemeester was daar wel van op de hoogte.   Wij zijn niet helemaal tevreden met dit antwoord, maar begrijpen ook dat de raad niet van alle strafbare feiten in Barendrecht gepleegd direct op de hoogte hoeft te worden gesteld. Ook elders in Barendrecht vinden die plaats.

Of we eerder in kennis gesteld moeten worden van een toename van bepaalde strafbare feiten is nog even de vraag. We wachten daarbij het antwoord op onze vragen af over het aantal meldingen en aangiften, die de afgelopen drie jaar rondom het Middeldijkerplein bij de politie binnen zijn gekomen. Deze bereiken de commissie binnenkort. Deze antwoorden bereiken ons zo spoedig mogelijk.

Onze vragen welke instrumenten de gemeente in handen heeft in het kader van preventief jeugdbeleid en de Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) om hinderlijke overlast van een kleine groep jongeren aan te pakken en welke procedures dan moeten worden doorlopen is binnenkort in de commissie Samenleving aan de orde.  De aanpak die kan gelden voor overlastgevende jongeren rondom het Middeldijkerplein en is mogelijk ook op andere plekken in Barendrecht in bepaalde situatie van toepassing. Het lijkt ons dan ook goed nog even op een antwoord te wachten. 

Als de planning doorgaat komt de APV op de agenda van de oriënterende vergadering van de  commissie Samenleving van 9 februari 2009. De hele APV wordt dan integraal doorgenomen over nut en noodzaak en ontbrekende schakels.  Uiteindelijk zal de raad over een nieuwe APV een besluit nemen.

Wordt zeker nog vervolgd. Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen laat het de CDA-fractie dan vooral weten.

Download ook hier vragenkwartier_van_de_commissie_samenleving_van_5_janauri_2009