Verzelfstandiging openbaar onderwijs

In het CDA beleidsprogramma 2002 – 2006 stond onder onderwijs:

“In alle vormen van basisonderwijs moet de zeggenschap van ouders zo groot mogelijk zijn. De beste organisatievorm om deze medezeggenschap in het openbaar onderwijs te vergroten is een (functionele) bestuurscommissie die hoofdzakelijk uit ouders bestaat”
 
Wij zijn nu  blij te melden dat:

  • In de gemeenten Ridderkerk en Zwijndrecht partners zijn gevonden voor bestuurlijke samenwerking en verzelfstandiging van de openbare basisscholen in een op te richten stichting
  • Door de samenwerking een krachtig schoolbestuur wordt gevormd
  • Het nieuwe bestuur in een goede startpositie wordt gebracht, de reserves en voorzieningen op peil worden gebracht

Indien we nu snel kunnen doorpakken, moet de nieuwe stichting op 1 januari 2007 gerealiseerd kunnen zijn.

De eenmalige kosten die hiermee gemoeid zijn worden gedekt uit de reeds veel eerder aanvaarde CDA motie, waarin we het resultaat 2004 hiervoor reserveerden en een deel uit de algemene reserve.
Ook de besturen van het bijzonder onderwijs hebben hun medewerking toegezegd door in te stemmen om het nog openstaande overschrijdingsbedrag in vijf jaarlijkse termijnen te ontvangen.

De CDA fractie zal in 2006 de ontwikkeling nauwlettend volgen en bij dreigende vertraging(en) obstakels tijdig (proberen te) slechten.

Voor  ouders: meer invloed,
voor de gemeente: een (jaarlijkse) besparing.

Weer een punt uit het CDA programma binnen gehaald.

Het genomen principe besluit werd door de voltallige raad genomen.

Woordvoerder onderwijs