DSCN0781

Visie CDA-fractie Wet Maatschappelijk Ondersteuning

Algemeen

Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij.

  • De WMO regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven ondersteuning krijgen van de gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp in het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing. Voor deze laatste twee voorzieningen was de gemeente al enige jarenverantwoordelijk via de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG).
  • De WMO ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers.
  • De WMO stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten.
  • De WMO biedt ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid

DSCN0781Het CDA vindt dat de gemeente verantwoordelijk is voor een eerlijke verdeling van de beschikbare middelen. Elke inwoner heeft recht op die zorg die hij of zij echt nodig heeft. De CDA-fractie (en met haar de raad van de gemeente Barendrecht) vindt dat niemand er door de invoering van de WMO ook in financiële zin op achteruit mag gaan.

WMO en Persoongebonden budget

Het CDA vindt dat zij die dat willen de beschikking moeten krijgen over een persoonsgebonden budget (PGB) om hun zorg en ondersteuning zoveel mogelijk zelf te kunnen regelen.

De gewenste hoogte van het PGB is 100 % van de goedkoopste natura vergoeding.

WMO en Huishoudelijk hulp

De CDA fractie vindt dat een huishoudelijke hulp een vaste baken moet zijn en blijven voor degenen die hulp nodig heeft. Wij zien de hulp als meer dan iemand die poetst. Het is ook iemand die mensen met raad en daad bijstaat en gezelligheid brengt.

WMO in de steigers

De WMO staat nog in de steigers. De gemeenteraad van Barendrecht heeft er voor gekozen per 1 januari 2007 een gedeelte van de WMO gereed te hebben. Het gaat dan met name om de huishoudelijke hulp en de voorzieningen uit de oude WVG.  De komende maanden worden de overige prestatievelden nader uitgewerkt of geactualiseerd. Het uitgangspunt van de CDA-fractie blijft, zoals in haar verkiezingsprogramma te lezen is: iedere Barendrechter krijgt die zorg, die hij of zij echt nodig heeft.

Voor vragen, suggesties en opmerkingen over de WMO kunt u mailen naar de CDA-woordvoerder WMO Corrie Righolt-Dam, corrie.righolt-dam@cdabarendrecht.nl

Actuele informatie over het gemeentelijke beleid op www.barendrecht.nl/wmo