071206_umts

Visie CDA-fractie UMTS

Het plaatsen van UMTS masten in een bewoond gebied veroorzaakt de nodige onrust.  Wetenschappelijk is nog niet onomstotelijk vastgesteld of elektromagnetische straling op de lange termijn invloed heeft op de gezondheid van de mens.
 

071206_umtsDe CDA-fractie gaat uit van het voorzorgsbeginsel,namelijk bij twijfel niet doen.

Onze visie is dan ook geen antenne-installaties, zoals UMTS en GSM, plaatsen in de directe omgeving van bewoond gebied. De invloed van de gemeenteraad op dit punt is echter niet groot.

Vast staat dat:

  • – De invloed van elektromagnetische straling snel minder wordt als de afstand tot de bron (dus de UMTS mast) groter wordt.
  • – Op dit moment bij geen enkele mast in Barendrecht en ook in Nederland wettelijke normen in straling worden overschreden.

De CDA-fractie deelt het standpunt van het Barendrechtse college van eind 2006 waarin zij besluit geen bouwvergunning meer af te geven voor masten vanaf  5,0 tot 40 meter. De reeds geplaatste mast nabij Marijkesingel kan door dit besluit van het college echter niet meer worden verwijderd.

De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat installaties tot 5,0 meter zonder gemeentelijke bemoeienis kunnen worden geplaatst. De toestemming van de eigenaar van het woongebouw en de instemming van een meerderheid van de bewoners van het gebouw is voldoende om een mast te plaatsen. Een gemeentelijke vergunning of inspraak van direct omwonenden is niet nodig.

De CDA-fractie vindt dit een ongewenste situatie en heeft dit bij CDA-Tweede Kamerleden aangekaart.  Zij zijn vooralsnog niet van plan de gemeentelijke invloed te vergroten.

Heeft u opmerkingen, suggesties of andere vragen dan kunt u contact opnemen met de CDA-woordvoerder UMTS Corrie Righolt-Dam, corrie.righolt-dam@cdabarendrecht.nl