Voetpad Oude Maas als compensatie?

Ziet het college mogelijkheden de aanleg van een voetpad langs de Oude Maas te bepleiten bij Rijkswaterstaat en NRIJ (Natuur- en Recreatieschap)?

 

Deze vraag heeft de CDA-fractie op 31 mei 2011 aan het college gesteld.

Leo van Gelder licht de vraag verder toe: 

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van de gemeente Barendrecht op dinsdag 24 mei 2011 is het besluit genomen om het bestemmingsplan "Grootschalige Infrastructuur" ter visie te leggen.

Het betreft hier een bestemmingsplan om verbreding van de A15 en de A29 mogelijk te maken.

Gebeurt dit niet dan kunnen wij straks Barendrecht niet meer in of uit. 

Hoewel wij als CDA hier dus positief tegenover staan is het wel weer een inspanning van Barendrecht ten gunste van het algemeen nationale belang.

Wij vinden dus dat wij daarom op een behoorlijke manier daarvoor moeten worden gecompenseerd

Er zijn in het bestemmingsplan "Grootschalige infrastructuur" de nodige mogelijkheden ter compensatie genoemd o.a. een Kwaliteitsimpuls recreatie

Het fietspad langs de Oude Maas nabij het Pannenkoekenhuis is in de weekenden bij mooi weer het drukste fietspad van Barendrecht en omgeving. Het wordt gebruikt door fietsers, racefietsers, skaters, wandelaars van jong tot oud, gezinnen met buggy’s en kinderwagens en wandelaars met honden.

Een drukte van belang wat regelmatig leidt tot ergernissen tussen de diverse gebruikers. Met de bouw van de nieuwe wijken Vrouwenpolder en Lagewei zal de drukte op dit recreatiegebied alleen nog maar toenemen.

De CDA fractie heeft al diverse malen aandacht gevraagd voor dit probleem en aan de vertegenwoordigers bij de NRIJ gevraagd aan te dringen om langs het fietspad een wandelpad aan te leggen. Deze ingreep zal alle gebruikers van dit fietspad ten goede komen.

De fractie roept het college dan ook op om nog eens in de onderhandelingen met Rijkswaterstaat, in overleg met NRIJ, te bezien of deze mogelijke kwaliteitsimpuls ten behoeve van de recreatie in aanmerking kan komen voor financiering vanuit compensatiegelden uit de aanleg van de grootschalige infrastructuur.

  • Ziet het college nog mogelijkheden de aanleg van een voetpad te bepleiten bij Rijkswaterstaat en NRIJ?
  • Zo ja kan het college de raad dan informeren over de resultaten van de vervolgstappen?
  • Zo nee, kan het college aangeven waarom zij niet aan dit verzoek kan doen?