Kinderboerderij Carnisselande-Noord

Op 17 mei  2011 heeft de raad het besluit genomen om  het bestemmingsplan  "Kinderboerderij Carnisselande- Noord" vast te stellen.  

Deze kinderboerderij wordt gerealiseerd in de hoek Vrijenburgweg/Voordijk naast het Ronald  McDonaldhuis.

De kinderboerderij zal dan ook met name ten dienste staan van patiënten en hun bezoekers van het Ronald McDonaldhuis en tevens van patiënten en bezoekers van het nieuwe onderkomen van Yulius de nieuwe naam van het Rotterdams Medisch Pedagogisch Instituut (RMPI). Yulius richt zich met zorg, onderwijs en arbeidsintegratie op kinderen en jongeren met psychiatrische problemen.

Kinderen en gezinnen die hier hulp krijgen zullen niet alleen de boerderij ter ontspanning bezoeken maar zullen ook een groot gedeelte van de verzorging van de dieren op zich nemen.

De CDA fractie juicht de komst van de nieuwe kinderboerderij dan ook toe. Mede vanwege het feit dat de kinderboerderij ook toegankelijk wordt gesteld voor onder andere  de kinderen uit de omgeving.

Wij zien de kinderboerderij dan ook als een verrijking voor de buurt.