Voorjaarsnota 2011 vastgesteld.

Tijdens de raadsvergadering van 27/28 juni 2011 werd de voorjaarsnota 2011 vastgesteld.

De raad heeft nu het college de opdracht meegegeven in november een sluitende begroting te presenteren. Er zijn zeker wensen in de raad, maar eerst zullen we moeten weten welke financiële gevolgen dit heeft voor de gemeentelijke financiën. In een aantal moties wordt dan ook om nader onderzoek gevraagd.

Bovendien is nu nog volstrekt onduidelijk welk budget de gemeente mee krijgt om een aantal taken van de overheid over te nemen. We denken dat aan zaken op gebied van Sociale Zekerheid en Zorg.

De zes ingediende moties werden allen met een meerderheid van stemmen aangenomen:

  • Onderzoek naar de kosten van aanschaf en inzet van twee mobiele camera’s. 
  • De kosten en organisatie voor subsidie Home-Start Barendrecht in beeld te krijgen.
  • Onderzoek naar het geheel of gedeeltelijk afschaffen van schoolzwemmen
  • De onderzoeken of het mogelijk is samen met Albrandswaard en Ridderkerk een juridische databank op te zetten.
  • Sociale zekerheid, Zorg en Welzijn. De raad spreekt zich uit dat dit dossier tot een hoofddossier wordt gemaakt. In samenspraak met direct betrokken bewoners, organisaties en het bedrijfsleven wordt beleid te ontwikkeld om het Barendrechtse ambitieniveau  te handhaven binnen de financiële middelen die er zijn.
  • Daarnaast gaat een commissie uit de raad in overleg met het college de gemeentelijke taken en diensten, die de gemeente wettelijk niet verplicht is uit te voeren nader onderzoek. De raad kan dan besluiten sommige taken wel, niet meer of op een andere manier uit te voeren.

De CDA-fractie heeft bij het uitspreken van de Algemene Beschouwingen aangegeven dat  zorg voor kwetsbare groepen, veiligheid in de buurt en het financiële kader leidend zijn bij de keuzes tijdens de begrotingsbehandeling in november 2011. 

De volledige tekst van de moties kunt u hier lezen.