Aanleg kunstgrasveld BVV nog deze zomer.

In de commissievergadering van 5 juli 2011 heeft de CDA fractie samen met de VVD fractie een voorstel ingediend om een voetbalveld van de BVV Barendrecht in 2011 aan te leggen.  

De gehele commissie nam de voorstel over, waarna het college van B&W beloofde het voorstel met spoed op te pakken.

Nieuwe velden door een nieuwe school

In de gemeenteraadsvergadering van eind maart 2011 heeft de gemeenteraad besloten om op een veld in gebruik bij de gemeente Barendrecht een school te bouwen. Om de BVV te compenseren voor dit verlies worden twee velden, het hoofdveld en veld 7, omgezet van natuurgras naar kunstgras. Voor veld 7 is gekozen omdat dit veld in ernstig slechte staat verkeert. Zelfs zo slecht dat naar het oordeel van de gemeente en de BVV het veld al deze zomer moet worden aangelegd. Daarnaast levert de aanleg financieel voordeel op voor de gemeente, omdat de BVV afziet van de aanleg van verlichting en omdat renovatie van het veld niet nodig is.

Praktisch boven bureaucratisch

Vanwege bureaucratische redenen kon het college toch niet instemmen met het voorstel dat zowel voordelig was voor de BVV als voor de gemeente. Hier konden de VVD en CDA fractie geen genoegen mee nemen. De heer Van Hengel heeft namens beide partijen een praktisch voorstel gedaan om het college in staat te stellen in deze zomer het voetbalveld aan te leggen. De heer Van Hengel: "We willen dit veld graag nu vervangen, het levert zowel de gemeente als de BVV voordeel op, dan moet een bureaucratische reden niet de oorzaak zijn om het niet te doen. Kortom college ga aan de slag!"