Voorstel gezamenlijke motie besluitvorming.

Tijdens de commissie vergadering Ruimte van 20 mei 2008 hebben de fracties van CDA en D66 het voorstel gedaan te komen tot een motie, die de procedure omtrent de besluitvorming in Barendrecht over de  CO2-opslag duidelijker maakt. Wij zijn tevreden dat een grote meerderheid van de fracties direct positief reageerden op dit voorstel.  Zeker ook op ons verzoek om mee te willen denken over de precieze invulling van de motie.

De CDA-fractie is van mening dat dit onderwerp op dit moment los gezien moet worden van politieke kleur. De discussie gaat op dit moment in de raad ook niet over de nut en noodzaak van de CO2-opslag. Over dat beleid gaat de Barendrechtse raad niet. Het gaat erom straks met elkaar op een verantwoorde manier een besluit te kunnen nemen. Een besluit dat gebaseerd is op feiten en grondige onderzoeken.  We willen weten of de veiligheid van onze Barendrechters maximaal gegarandeerd is, hoe groot is het risico dat we aanvaardbaar vinden  om te lopen. Nul zal dat risico nooit zijn. Maar ook hoe wordt deze opslag voor de korte termijn, maar ook de veel langere termijn juridisch gewaarborgd. Bij wie kunnen we aankloppen als er onverhoopt toch iets mis zou gaan als de opslag een feit is.

Vanzelfsprekend maakt iedere fractie op het moment van de uiteindelijke besluitvorming haar eigen afweging.  Het gaat er nu om inzichtelijk te krijgen waar de raad gezamenlijk met het college aan zet wil en kan zijn.

Grote vraag blijft natuurlijk nog of er besloten wordt tot de opslag van CO2 in Barendrecht. Het is aan de landelijke overheid een locatie aan te wijzen waar het onshore (op land) demonstratieproject van start gaat. Eén van de twee of drie locaties die in beeld zijn, zijn de locaties in Barendrecht.

Deze motie moet gezien worden als ondersteuning van de weg die het college van burgemeester en wethouders tot nu toe gegaan is in dit CO2 dossier.

Zodra de inhoud van de motie bekend is publiceren wij deze op onze site.   De planning is de motie tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2008 in te dienen.


Inmiddels heeft de raad op 2 juni 2008 een motie aangenomen die meer duidelijkheid over de besluitvorming schept.