Voorzitten commissie en vroeger werkzaam bij ToBe, kan dat?

gemeenteraad-barendrecht

Kun je als raadslid een commissie voorzitten als er onderwerpen op de agenda staan waar je vroeger binding mee hebt gehad? Deze vraag is momenteel actueel binnen de Barendrechtse politiek.

Op de agenda 1 september j.l. bij de commissie Samenleving stond het agendapunt ToBe. Vanaf 2013 heeft ToBe aanzienlijke verliezen geleden en moet er gereorganiseerd worden. De aangesloten gemeenten zijn hiervoor financieel aansprakelijk op grond van de statuten.

Zoals gebruikelijk zou ik op 1 september de commissie Samenleving voorzitten. Echter, de EVB stelde aan de orde, dat ik door mijn functie als Sectorhoofd Control en Organisatie die ik bij ToBe heb uitgevoerd van 24 oktober 2011 tot en met 23 april 2013 mede verantwoordelijk zou zijn voor de financiële verliezen en daardoor geen technisch voorzitter kan zijn van de vergadering. Volgens de integriteitscode had ik volgens de EVB mijn betrokkenheid moeten melden. Uiteraard heb ik hier niet bij stilgestaan, omdat de code wel spreekt over actieve werkzaamheden, maar geen richtlijnen geeft ten aanzien van werkzaamheden in het verleden.
Voor het ordelijke verloop van de vergadering heb ik besloten de voorzittershamer over te dragen aan mijn vervanger.

In de 16 maanden die ik bij ToBe heb gewerkt, hebben de net aangetreden directeur en ik in goed overleg eind september 2012 besloten het jaarcontract niet om te zetten in een vast dienstverband, aangezien de inzichten te ver uiteen liepen, met name op het gebied van financiële verantwoording, transparantie en controle. Wel is afgesproken, dat ik de jaarrekening over 2012 nog zou opstellen vanwege het ontbreken van kennis in de organisatie. Voor mijzelf zag ik dus ook geen beletsel om de vergadering van de commissie Samenleving technisch voor te zitten bij het agendapunt ToBe.

Punt van aandacht voor de gehele raad is nu wel, hoe om te gaan met onderwerpen, waar raadsleden vanuit hun verleden direct of indirect bij betrokken zijn geweest. Je merkt hierdoor enige verkramping bij raadsleden. Uiteraard is dit punt wel opgepakt door de griffie om nader uit te zoeken hoe met dit soort vraagstukken om te gaan. Het resultaat van dit onderzoek zie ik met vertrouwen tegemoet.

 

[avatar user=”Arno” size=”thumbnail” align=”left” /]