Tobe in Barendrecht, hoe nu verder?

tobe
Muziekles bij Tobe

BARENDRECHT | Op dinsdag 15 september 2015 werd in de gemeenteraad gesproken over de voortgang van Tobe.

Eerder was gebleken dat er forse tekorten binnen de organisatie waren ontstaan. Het voortbestaan van Tobe werd bedreigd. Eerst was er al het vertrek van de verantwoordelijk directeur al in voorjaar van dit jaar en nu een reorganisatieplan waarover een besluit moest worden genomen.

Tobe is een culturele organisatie waar 11 verschillende gemeentes aan deelnemen. Dordrecht is de grootste partij, Barendrecht na Ridderkerk de derde. Dus een belangrijke partner voor het voortbestaan van Tobe. Omdat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de organisatie moeten we ook met elkaar opdraaien voor de tekorten die zijn ontstaan. Dat is een afspraak en nu ook niet een punt van discussie. Wel over hoe verder…..

De gemeenteraad was het erover eens dat er met het voorliggend voorstel nog niet voldoende vertrouwen is dat het goed gaat komen met Tobe.

Eerder hadden de kleine gemeentes uit de Hoekse Waard al aangegeven uit de organisatie te zullen stappen.

Tijdens de raadsvergadering werd een amendement unaniem goedgekeurd waar onder andere in staat dat het plan alleen doorgaat als er minimaal 5 gemeentes blijven meedoen. De organisatie zal zich meer moeten gaan aanpassen aan de moderne eisen die aan de huidige vorm van muziekonderwijs worden gesteld. Het is helaas niet te vermijden dat er minder personeel nodig zal zijn.

Ook werd er een motie raadsbreed aangenomen. Hierin wordt aan de wethouder gevraagd een onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het aanbieden van cultuuronderwijs zonder de organisatie Tobe. Dus eigenlijk een Barendrechtse variant. Meerdere partijen vroegen zich ook af wat nu eigenlijk precies de visie van het college is op ons cultureel onderwijs……

De CDA fractie is een groot voorstander van goed en gedegen cultuur onderwijs voor onze Barendrechtse bewoners. Muziek en andere creatieve uitingen zijn goed om ons te ontspannen en om tot nieuwe inzichten te komen.

We volgen als CDA de ontwikkelingen dan ook nauwgezet.

Cultuuronderwijs :voor jong en oud, voor nu en in de toekomst.

 

[avatar user=”Rolinka” size=”thumbnail” align=”left” /]